You can view the  grade properties by entering the grade, Br,Hcb,Hcj
Tel: 0086 (0)571 82875116       
E-mail: hpmg@china-hpmg.com
The South Beach of 2nd Qianjiang Bridge, Xiaoshan 311231 Hangzhou, P.R. China